Przejdź do treści

Nowy system odbioru odpadów komunalnych

26.06.2013

WNIOSKI, DEKLARACJE I INFORMACJE - kliknij i zobacz

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - kliknij i zobacz

Uchwała Nr XXIV/198/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne - kliknij i pobierz
 

Informacja o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu... (za 2017r.) - kliknij i zobacz

Informacja o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu... (za 2016r.) - kliknij i zobacz

Informacja o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu... (za 2015r.) - kliknij i zobacz

Informacja o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu... (za 2014r.) - kliknij i zobacz

Informacja o osiągniętych przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu... (za 2013r.) - kliknij i zobacz

 

Analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy Tarczyn za 2014r. - kliknij i zobacz


Analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy Tarczyn za 2015r. - kliknij i zobacz

 

Regulamin PSZOK-u w Tarczynie - kliknij i zobacz

 

Zasady gospodarowania odpadami w Gminie Tarczyn - kliknij i zobacz
 

Sposób gromadzenia odpadów na terenie gminy Tarczyn - kliknij i zobacz 
 

Informacja w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kliknij i zobacz

 

Wnioski o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


•   Właściciele zabudowy jednorodzinnej (część A)
•    Zarząd nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (część B)
• Osoby fizyczne z zabudowy wielolokalowej (część C)