Przejdź do treści

Nowe możliwości aktywnego wypoczynku w gminie Tarczyn

2018-07-30

www.mapadotacji.gov.pl

Gmina Tarczyn podpisała umowę z wykonawcą i rozpoczęła realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej”, na co uprzednio pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach projektu, na terenie rekreacyjnym (Tarczyn/Drozdy), wykonane zostaną m.in. następujące działania:

-nasadzenia nowych drzew i krzewów (opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Zachowane zostaną istniejące cenne drzewa o znacznych rozmiarach);
-budowa ścieżek/alejek w formie robót towarzyszących nasadzeniom nowych drzew i krzewów;
-utworzenie miejsca pod rozkładaną scenę plenerową (wraz z budową bezpośredniej drogi dojazdowej);
-zakup i montaż ławek przy placu pod scenę.

Wartość inwestycji, która ma zakończyć się jeszcze w tym roku, to ok. 1,5 miliona złotych.

Celem projektu jest stworzenie uporządkowanej zieleni i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu w Tarczynie i obrębie funkcjonalnym Miasta (zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach).