Przejdź do treści

Trening systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza (14-16.11.2018)

2018-11-14

1.Na podstawie informacji Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa informuję, że w dniach 14-16 listopada w godz. 9.00-14.00 powiat piaseczyński będzie brał udział w ćwiczeniu RENEGADE/SAREX-18/II. Na terenie powiatu piaseczyńskiego przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W związku z tym uruchomione zostaną syreny alarmowe rozmieszczone w 71 punktach. Zgodnie z przepisami prawa syreny emitować będą trzy minutowy dźwięk modulowany oznaczający ogłoszenie alarmu oraz trzy minutowy dźwięk ciągły odwołanie. Alarm ma charakter ćwiczebny.

2.Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Gmina Piaseczno zostały wybrane do organizacji epizodu praktycznego pod nazwą: „Ewakuacja ludności z powiatów zagrożonych działaniami militarnymi na terenie województwa mazowieckiego”, będącego elementem ćwiczenia pk. "Anakonda-18". Ćwiczenie pk. ANAKONDA-18 (AN-18) będzie największym ćwiczeniem SZ RP w 2018 roku organizowanym przez Polskę. Będzie ono sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z układem pozamilitarnym oraz wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO. Powiat Piaseczyński będzie realizowali zespół przedsięwzięć związanych z ćwiczebnym przyjęciem ewakuowanej ludności. Realizacja ćwiczenia nie będzie skutkowała utrudnieniami w funkcjonowaniu urzędów w dniach 14-15 listopada 2018 r.