Przejdź do treści

Nowe tereny aktywnego wypoczynku

2018-11-19

Gmina Tarczyn zakończyła realizację inwestycji pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn nowych terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej”, na co uprzednio pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach projektu, na terenie rekreacyjnym (Tarczyn/Drozdy), wykonane zostały m.in. następujące działania:

- nasadzenia nowych drzew i krzewów (opartych na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Zachowane zostały istniejące cenne drzewa o znacznych rozmiarach);

- budowa ścieżek/alejek w formie robót towarzyszących nasadzeniom nowych drzew i krzewów;

- utworzenie miejsca pod rozkładaną scenę plenerową (wraz z budową bezpośredniej drogi dojazdowej);

- zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Wartość opisanej wyżej inwestycji to ok. 1,5 miliona złotych. Celem projektu jest stworzenie uporządkowanej zieleni i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu w Tarczynie i obrębie funkcjonalnym Miasta (zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach).

www.mapadotacji.gov.pl