Przejdź do treści

Obowiązek odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli

2019-01-09

W związku z opadami śniegu Gmina Tarczyn przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hale lub magazyny. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.