Przejdź do treści

UWAGA MATURZYSTO! Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

2019-08-01

Rozpoczęła się XVIII edycja Programu Stypendia Pomostowe 2019/2020 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Program ten jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, którego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PPGR-ów w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich w polskich państwowych uczelniach akademickich. 

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

- zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich państwowych uczelniach akademickich,

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,

- pochodzą z rodzin, których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019,

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższa niż 90 punktów.

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Regulamin Programu dostępny tutaj. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl/. Aplikacja dostępna tylko do 14 sierpnia 2019!
Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać do 23 sierpnia 2019 roku na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Warszawie
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa