Przejdź do treści

Opieka Wytchnieniowa dla rodzin z powiatu piaseczyńskiego

2019-08-09

Opieka Wytchnieniowa to program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych.

Powiat Piaseczyński przystąpił do programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa”. Obejmuje on specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Celem programu jest szeroko pojęte wsparcie osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i osobami dorosłymi. Osoby te z racji konieczności sprawowania ciągłej, całodobowej opieki nad swoimi bliskimi funkcjonują, często przez wiele lat, w bardzo trudnej emocjonalnie sytuacji, a jakość ich życia znacznie się obniża. Dzięki programowi „opieki wytchnieniowej” opiekunowie dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych otrzymają realne odciążenie w codziennym funkcjonowaniu.

W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa, jako specjalistyczna pomoc, będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK). Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK w Górze Kalwarii i w Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby.
Z edycji 2019 może skorzystać 30 rodzin zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego, niezależnie od gminy. Aby skorzystać z pomocy w ramach modułu III, nie jest konieczne, aby gmina, której mieszkańcem jest dana osoba, przystąpiła do programu.
Zgłoszenia przyjmowane są od 7 sierpnia 2019 do wyczerpania limitu rodzin, które mogą być objąć pomocą.

Informacje i zgłoszenia – tel. 227576820, 227363121

Szczegóły programu dostępne są tutaj.