Przejdź do treści

Program rządowy "Mój Prąd"

2019-09-10

Ruszył rządowy program „Mój Prąd”, w ramach którego uzyskać można dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych do 5 tys. zł. Program przygotowany został we współpracy Ministerstwa Energii z Ministerstwem Środowiska.

Wnioski dostępne są na stronach Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program zakłada możliwość dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej do 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 tyś. zł. Skierowany jest do osób, które dotychczas nie korzystały z żadnego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych.

Wnioski należy składać w formie papierowej do siedziby NFOŚiGW (pocztą, kurierem lub osobiście).

Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu paneli oraz po podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii. Jednocześnie koszty poniesione przed dniem ogłoszenia programu (23 lipca 2019 r.) nie mogą zostać zakwalifikowane do zwrotu.

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku. Więcej informacji oraz wnioski do wypełnienia znaleźć można na stronach:

Ministerstwa Energii

Ministerstwa Środowiska

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej