Przejdź do treści

NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TARCZYN.

2020-01-10

NOWY REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TARCZYN.
10 stycznia 2020r. Rada Miejska podczas sesji ustaliła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku przez naszych mieszkańców na terenie nieruchomości położonych na terenie gminy Tarczyn, dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;

Regulamin utrzymania czystości i porządku.


Na terenie Gminy Tarczyn określono bezwzględny obowiązek selektywnego zbierania i odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz przyjmowanie przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących ich rodzajów: