Przejdź do treści

Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych

2020-01-28

Informujemy, iż rekrutacja dzieci do Przedszkola w Tarczynie na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie w dniach 2 – 13 marca 2020 r.

Nabór dzieci do Przedszkola przebiegać będzie w oparciu o analizę wypełnionych i złożonych w Przedszkolu wniosków oraz oświadczeń rodziców potwierdzających spełnienie określonych kryteriów. Wzory dokumentów (wniosek, oświadczenia) będą do pobrania od 2 marca b.r. w Przedszkolu w Tarczynie lub na stronie www.przedszkoletarczyn.pl w zakładce Rekrutacja.

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do: publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

Uchwała nr XXXV/294/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmine Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXXV/295/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kl I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn