Przejdź do treści

Zmiana trybu pracy SP ZOZ

2020-04-01

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarczyn.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, SPZOZ w Tarczynie zmuszony jest do zmiany swojego stałego trybu pracy. Na placówki ochrony zdrowia nałożono nowe obowiązki oraz procedury, do których musimy się dostosować w celu zapewnienia pacjentom jak i całemu personelowi należytego bezpieczeństwa oraz ochrony. W związku z powyższym wprowadzono nowe godziny otwarcia przychodni tj.: 8:00-18:00 (wcześniej było 7.00 – 20.00 lub nawet znacznie dłużej).

Punkt pobrań badań laboratoryjnych czynny pozostaje na ten moment codziennie w godzinach 8:00 -10:00. – wyłącznie dla niezbędnych i uzasadnionych przypadków.

Pracownia RTG także pozostaje czynna codziennie, pon. – pt. w godzinach 9.00 - 13.00.

Zespół przychodni pracuje w znacznie okrojonym składzie z powodu licznych absencji personelu medycznego a pracownicy będący na dyżurach są dodatkowo bezpośrednio i pośrednio obciążeni konsekwencjami absencji lekarzy w okolicznych szpitalach.

W związku z zaistniałą sytuacją bardzo prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i unikanie kontaktu z przychodnią w sytuacjach, które nie wymagają bezpośrednio pomocy lekarskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Pacjentów uruchomiliśmy w przychodni na możliwie jak najszerszą skalę możliwość przeprowadzania teleporad z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Pod stałymi numerami telefonów do rejestracji przychodni – tj. 22 727 70 63; lub 22 727 70 87 podłączonych jest 30 linii telefonicznych działających w systemie centrali z funkcją kolejkowania a od przyszłego tygodnia liczba ta wynosiła będzie 100 niezależnych linii i zdalnych połączeń. Poza stałymi numerami telefonów do rejestracji przychodni zostały uruchomione kolejne linie telefoniczne służące lekarzom wyłącznie do oddzwaniani do Pacjentów w celu udzielenia teleporad, nie blokując wiodących linii telefonicznych a także kolejne umożliwiające pracę zdalną – z domów personelu medycznego. W przypadkach medycznie uzasadnionych, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przy zachowaniu procedur epidemiologicznych pomoc Pacjentom może zostać udzielana w siedzibie przychodni lub ewentualnie na wizycie domowej jeżeli tego wymaga stan zdrowia Pacjenta.

Dodatkowo, dla Pacjentów zadeklarowanych do SPZOZ w Tarczynie, istnieje możliwość złożenia zamówienia na recepty na leki stałe na adres mailowy info@zoztarczyn.pl lub pozostawienie własnego zamówienia w skrzynce na listy umieszczonej przy głównych drzwiach wejściowych do przychodni. Bardzo prosimy aby zamówienie zawierało imię i nazwisko Pacjenta, datę urodzenia, adres, aktualny numer telefonu na który będzie wysłany kod recepty, listę leków wraz z dawkowaniem i ilością opakowań. Prawidłowe wystawienie zapotrzebowania na recepty ułatwi pracownikom szybszą realizację Państwa zamówienia.

Od kwietnia 2020 roku Poradnia Stomatologiczna będzie prowadziła dyżury dla pacjentów bólowych. Wizyty osobiste w poradni stomatologicznej odbywają się również po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z lekarzem stomatologiem pod numerem telefonu 22 727 80 64. Pod tym numerem telefonu uzyskają również Państwo informacje o lekarzu, który pełni dyżur oraz o dokładnych godzinach dyżurów.

Poradnie Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień też na chwile obecną dość sprawnie udzielają wizyt i konsultacji pacjentom głównie w postaci teleporad, które udało się w znacznej części zorganizować zdalnie z domów psychoterapeutów, psychologów, czy psychologów klinicznych. Wizyty osobiste ograniczone są do niezbędnego minimum i są to praktycznie wyłącznie konsultacje z lekarzami psychiatrami. Pod dodatkowym nr : 500 398 833 uzyskają państwo szczegółowe informację o całościowym i bieżącym funkcjonowaniu działu Psychiatrii i Leczenia Uzależnień.

Jesteśmy w trakcie prac nad zdalnymi poradami we wszystkich innych poradniach także Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Jeśli umożliwią nam to warunki epidemiologiczne, dla wyselekcjonowanych na podstawie wcześniejszych teleporad pacjentów - także w specjalistyce - będziemy udzielać wizyt osobistych w przychodni z zachowaniem dodatkowych procedur zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów. W chwili obecnej nadal udzielamy porad specjalistycznych zapewniających niezbędne minimum dla funkcjonowania Poradni Specjalistycznych – m.in. przyjmowane są pacjentki ciężarne, prowadzony jest gabinet zabiegowy.

Na chwilę obecną zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia wstrzymana jest praca działu Rehabilitacji.

W naszej przychodni istnieje ponad 20 poradni specjalistycznych, 7 zakresów poradni stomatologicznych, 6 poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień oraz bardzo obszerny zakres podstawowej opieki zdrowotnej i pracowni diagnostycznych. We wszystkich wymienionych poradniach zatrudniony jest personel medyczny w tym m.in. dziesiątki lekarzy i pielęgniarek z licznych szpitali w całym województwie. Niestety część z nich już na chwilę obecną pozostaje w odizolowaniu - w kwarantannie (ponad 15 osób) w tym dwie osoby z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Co z kolei skutkowało koniecznością wdrożenia przez SPZOZ szeregu kolejnych dodatkowych procedur – mi.in natychmiastowego odsunięcia od pracy części personelu i wdrożenia dodatkowych czynności dezynfekcji (odkażania) przychodni. Posiadając tak szeroki zakres usług zdrowotnych, istotnie większy od wielu innych pobliskich przychodni, oraz tak liczny personel medyczny z licznych ZOZ całego województwa mamy znacznie utrudnione zadanie co do bezpiecznej organizacji pracy i zmniejszania ryzyka zakażenia oraz roznoszenia koronawirusa. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której zarażony personel będzie zarażał kolejne osoby zarówno pacjentów jak pozostałych pracowników zarówno medycznych jak i niemedycznych. Wprowadzając kolejne ograniczenia i reagując natychmiast na każdą nawet tylko potencjalnie groźną informację czy sytuację staramy się w ten sposób zarówno chronić zdrowie pacjentów i personelu jak i nie dopuścić do sytuacji, w której przychodnia nie będzie miała w pewnym momencie możliwości świadczenia jakichkolwiek usług medycznych z powodu zbyt dużej absencji większości personelu i kolejnych konieczności dezynfekcji (odkażania) obiektów SPZOZ.

Na chwilę obecną mimo ciągle rosnącej absencji chorobowej pracowników nasza przychodnia zapewnia wystarczającą obsadę medyczną. Dla całego personelu zapewnione są też środki ochrony osobistej często kupione znacznym własnym nakładem finansowym dodatkowych środków. Niezależnie od procedur PSSE personel medyczny jest dodatkowo we własnym zakresie w uzasadnionych przypadkach badany w niezależnym laboratorium Warsaw Genomics, które od blisko 2 tygodni udostępniło możliwość regularnego robienia testów na COVID-19 dla narażonych (lub z podejrzanymi objawami) pracowników ZOZ-ów.

Jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość ze strony Naszych Pacjentów w tych nadzwyczaj trudnych dla wszystkich okolicznościach i tak bardzo dynamicznie zmieniających się warunkach i realiach funkcjonowania Przychodni.