Przejdź do treści

Nowa sportowa rzeczywistość – wytyczne.

2020-05-13

Zgodnie z rozporządzeniem Rządu zostają udostępnione dla Państwa obiekty infrastruktury sportowej o charakterze otwartym tj. boiska sportowe, boiska szkolne, „Orliki”.
Przedstawiam Państwu wytyczne jak należy rozumieć zapowiedź możliwości prowadzenia zajęć na obiektach w ramach zewnętrznej infrastruktury o charakterze otwartym.

1. Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że:
- podmiot (np. szkoła) uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
- podmiot (np. szkoła) uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
- podmiot (np. szkoła) uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
- podmiot (np. szkoła) uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
- podmiot (np. szkoła) uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
- osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

2. Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.
3. Na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie.
4. Nie ma możliwości dzielenia pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich.
5. Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone.
6. Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
7. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
8. Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
9. Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.
10. Podczas przybywania na obiekty będzie prowadzona obowiązkowa weryfikacja uczestników (zgłoszenie do gospodarza osób wchodzących na obiekt).

W związku z tym bardzo prosimy o zgłaszanie chęci korzystania z boiska gospodarzowi obiektu.