Przejdź do treści

Punkt pobrań badań w kierunku SARS-COV-2

2020-06-03

Szpital św. Anny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów uruchomił punkty pobrań badań w kierunku Koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19). Badania są pobierane w dwóch punktach poza budynkiem szpitala, bez kontaktu z pacjentami korzystającymi z diagnostyki i leczenia w szpitalu lub w przychodni specjalistycznej. Pierwszy punkt to DRIVE TRHU dla pobrań wymazów w kierunku SARS-COV-2 (COVID-19) dla pacjentów skierowanych przez Powiatową Stację Sanepidu natomiast drugi punkt to punkt pobrań badań w kierunku SARS-COV-2(COVID-19) dla pacjentów, którzy chcą skontrolować czy posiadają przeciwciała w kierunku SARS-COV-2 (COVID-19) - przechorowali bezobjawowo lub są w trakcie choroby.

DRIVE THRU

To punkt pobrań wymazów w kierunku SARS-COV-2 (COVID-19) tylko dla pacjentów skierowanych przez Powiatową Stację Sanepidu będących na kwarantannie. Pacjent podjeżdża pod wyznaczone miejsce przy szpitalu własnym samochodem a następnie pielęgniarka szpitala pobiera wymaz od pacjenta przez otwarte okno w samochodzie. Punkt funkcjonuje codziennie od godzinach 10:00-12:00. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel.: 661 300 329

Punkt pobrań badań w kierunku SARS-COV-2 (COVID-19)

To punkt pobrań wymazów i/lub krwi do badania PCR i/lub przeciwciał w kierunku SARS-COV-2 (COVID-19). Badania odbywają się w specjalnie do tego przygotowanym i oznakowanym namiocie, po lewej stronie przed budynkiem szpitala, po wejściu przez oznakowaną bramkę. Płatność za badanie pacjent może dokonać przelewem lub kartą płatniczą na miejscu w punkcie badań-namiocie. Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 8:00. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel.: 539 146 531

Nazwa badania Czas oczekiwania na wynik badania
COVIDGI; P-ciała p/wirusowi SARS-Cov-2 IgG ilościowo do 2 dni
COVIDMI; P-ciała p/wirusowi SARS-Cov-2 IgM ilościowo do 2 dni
COVIAIE; P-ciała p/wirusowi SARS-Cov-2 IgA ilościowo (metoda Elisa) do 2 dni
COVIGIE; P-ciała p/wirusowi SARS-Cov-2 IgG ilościowo (metoda Elisa) do 2 dni
COVIRNA; SARS-Cov-2 RNA jakościowo do 3 dni
COVID19; P-ciała p/wirusowi SARS-Cov-2 IgG, IgM immunochromatograficzny test jakościowy do 2 dni

Szpital św. Anny w Piasecznie zapewnia diagnostykę i leczenie pacjentom we wszystkich obszarach świadczonych usług: izbie przyjęć, oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii, oddziale ginekologii i położnictwa, oddziale chirurgii, oddziale pediatrii, oddziale urologii, bloku operacyjnym oraz w przychodni specjalistycznej. Na każdym kroku dbamy oto aby pacjent był bezpieczny podczas pobytu w szpitalu i przychodni specjalistycznej.

W związku z epidemią wdrożyliśmy dodatkowe procedury i środki bezpieczeństwa chroniące pacjentów:

• Dystansowanie i triage przy wejściu

• Pomiar temperatury każdej osobie wchodzącej do szpitala: pacjentom i pracownikom

• Nakaz noszenia maseczek i dezynfekcję rąk oraz odzież ochronną

• Kurtyny oddzielające pacjentów od recepcji

• Szkolenia dla personelu i bieżącą aktualizację informacji dotyczących epidemii

• Strefy pobytu, izolatki i specjalne procedury bezpieczeństwa

• Ograniczone odwiedziny w szpitalu

• Konsultacje telefoniczne w przychodni

• Możliwość kontaktu z lekarzem prowadzącym dla rodzin lub osób upoważnionych

• Dodatkowa dezynfekcja gabinetów i stref ogólnodostępnych

• Badania w kierunku COVID 19 dla pacjentów przed zabiegami operacyjnymi w specjalnych wyznaczonych i oznaczonych punktach poza terenem szpitala.

Przestrzegając zaleceń i procedur wspólnie dbamy o bezpieczeństwo nas wszystkich.