Przejdź do treści

Główne inwestycje w latach 2006 - 2018

2020-09-04

UWAGA! Zestawienia inwestycji przeprowadzonych w gminie Tarczyn w latach 2007-2018 zamieszczone są na niniejszej stronie w formacie PDF (pobierz format PDF) .

                        

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2019 R. - kliknij i zobacz

                                    

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2018 r. - kliknij i zobacz

 

                                                

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2017 r. - kliknij i zobacz

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2016 ROKU - kliknij i pobierz

DSC_0311

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2015 ROKU - kliknij i pobierz

DSC_0211

 

GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2014 ROKU - kliknij i pobierz (pdf)

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2013 r. - kliknij i zobacz

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2012 r. - kliknij i zobacz

 

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2011 r. - kliknij i zobacz

 

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2010 r. - kliknij i zobacz

Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2009 r. - kliknij i zobacz

Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2008 r. - kliknij i zobacz

Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2007 r . - kliknij i zobacz

Redaktor techniczny: Alfred Kohn, Opr. materiałów: Szymon Woźniak

GŁÓWNE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2006 r .

 • Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w Tarczynie etap II
 • Modernizacja ul. Mszczonowskiej i Zatylnej w Tarczynie, która obejmowała wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej tych ulic wraz z wykonaniem chodników

Fot. Ulica Zatylna w Tarczynie.

Fot. Ulica Mszczonowska w Tarczynie

 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami II etap część 3 w m. Stefanówka, Jeziorzany i Komorniki o łącznej dł. sieci 4 242m i 63 przyłącza
 • ,, Modernizacja ulicy Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego w Tarczynie”. Inwestycja obejmowała roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni ulicy Warszawskiej, Grójeckiej i Stępkowskiego, wykonanie ścieżki rowerowej oraz modernizacja ciągów pieszych, zatok postojowych i wjazdów na posesję. Inwestycja jest dofinansowana na podstawie zawartego w dniu 15.02. br porozumienia z Powiatem Piaseczyńskim kwotą 1.825.000zł.
 • ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Ruda – Prace Małe”.
 • ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Werdun’’.
 • ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Bystrzanów’’ – prace obejmowały wzmocnienie podbudowy tej drogi oraz położenie nawierzchni asfaltowej
 • ,, Modernizacja drogi gminnej w Józefowice- Komorniki’’ – wykonano wzmocnienie podbudowy tej drogi oraz nawierzchnię asfaltową
 • ,,Modernizacja drogi gminnej w m. Gładków’’
 • Wykonanie chodników z kostki brukowej w Tarczynie
 • ,,Remont Rynku w Tarczynie z wykonaniem fontanny”. W ramach tych prac wykonano nową nawierzchnię płyty głównej rynku z kostki kamiennej oraz wykonano fontannę.

Budowa budynku komunalnego przy ul.Stępkowskiego w Tarczynie.

• Modernizacja ulicy Kopernika i Piłsudskiego w Świętochowie.
• Budowa wjazdu z kostki granitowej i zatoki parkingowej z betonowej kostki brukowej przy kościele w Leśnej Polanie w pasie naszej gminnej drogi
• Zakończono prace związane z „Modernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Pracach Małych”. W ramach tych prac wymieniono dachy na obydwu budynkach,adaptowano pomieszczenia na nową klasę zerową i węzły sanitarne oraz wykonano docieplenie i nową elewację na budynku z klasą zerową.

Na terenie tej szkoły powstało też nowe uniwersalne boisko o sztucznej nawierzchni wyposażone w bramki i trybuny do piłki nożnej.

Budowa parkingu przy kościele w Rembertowie.